top of page
Grup EFIS_edited.jpg

“…I per fi parlar del malalt o ferit amb el grup, sentir opinions sovint inútils i absurdes, però de vegades meravelloses. Per als aprenents, un aprenentatge; per a ell una oportunitat de modelar aquelles ments com un instrument crític que analitzava, proposava tractaments i analitzava i tornava a proposar, de manera que de vegades, com a resultat del que ensenyava, aconseguia conclusions que altrament se li haurien escapat.”… .

NOAH GORDON

“El metge”

Qui sóc

Francesca Peiró i Martínez

Catedràtica d'Electrònica

Dept. Enginyeria Biomèdica i Electrònica

Universitat de Barcelona

Coordinadora del Grup d'Innovació Docent e-LINDO (2006-2022)

Coordinadora del grup Laboratori de Nanoscopia Electrònica (LENS)

Investigadora principal a la convocatòria SGR2021

Grup MIND, Micro-nanotecnologies i Nanoscòpies per a dispositius electrònics i fotònics


Vice-presidenta de la Societat de Microscòpia Espanyola

  • WoS Researcher ID: N-4436-2014

  • SCOPUS Author ID: 7005941869

  • ORCID: 0000-0002-5697-0554

20170725_122027.jpg

Activitat docent

Aquest portafolis electrònic constitueix un resum visual dels trets fonamentals de la meva trajectòria de docència i d'innovació docent.

Inclou també evidències de les meves competències digitals docents (CCD) en el marc de:

  • GRAU DE FÍSICA: Assignatura Electrònica Física

  • MASTER DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA: Assignatura Caracterització i Manipulació a la Nanoescala

Image by MChe Lee

Contacte

Dept. Enginyeria Biomèdica i Electrònica
Carrer Martí Franqués 1
08028 BARCELONA

Telèfon: 934 039 374

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

¡Gracias por tu mensaje!

Image by Quino Al
bottom of page